கிச்சு கிச்சு மூட்டும் பாகிஸ்தான்

நம்ம பரம எதிரி நாடான பாகிஸ்தான் அவர்கள் நாட்டு பத்திரிகையில் கடந்த புதன்கிழமை தைரியமாக(!) இந்த படங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்களாம். அதாவது இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டில் பாகிஸ்தானின் வரைபடத்தையும், பின்பு இரண்டாயிரத்து இருபதில் பாகிஸ்தான் வரைபடத்தையும் ஆருடம் செய்து வெளியிட்டு, பாகிஸ்தான் மக்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது அந்த பத்திரிக்கை.

இது 2012

இது 2020


எனக்கு மெயிலில் வந்த விசயம் இது . இதை அனைவருக்கும் அனுப்ப சொல்லி வந்திருந்தது.

express.com. pk/epaper/ PoPupwindow. aspx?newsID= 1100533603&Issue=NP_LHE&Date=20081203

express.com. pk/epaper/ PoPupwindow. aspx?newsID= 1100533604&Issue=NP_LHE&Date=20081203

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: